Penzion

MLEJN

       

Kundratice u Křižanova
Vysočina, Česká republika
mobil: +420 605 567 570


 

penzionmlejn@seznam.cz

mobil: +420 605 567 570

ubytování v ČR

 

NAVIGACE:

49° 23' 53.0073428" N
16° 7' 47.653656" E

 

OKOLÍ PENZIONU

Ubytování - co na Vás čeká v Penzionu Mlejn v roce 2017

Penzion se nachází v malebném prostředí Vysočiny na okraji obce Kundratice, 2 km za Křižanovem směrem na Nové Město na Mor.

V jeho blízkosti jsou lesy a rybníky. Na pozemku vlastní rybníček.

Vedle pozemku velký rybník cca 50 000 m2.

Okolní krajina nabízí vynikající příležitost k houbaření, rybolovu, pěší nebo cykloturistice a vyjížďkám na koních.

Fotogalerie

  

Kundratice u Křižanova a okolí

Kundratice u Křižanova leží v krásné krajině Vysočiny. Okolí nabízí mnoho sportovních, turistických, uměleckých či adrenalinových zážitků.

Westernové městečko Šiklův mlýn - největší westernový areál v ČR, 2xdenně show s ukázkami kovbojského umění
Zvole nad Pernštejnem, www.western.cz, vzdálenost – 18 km

... více (Kundratice u Křižanova a okolí)

 

VÝLETY - NABÍDKA KULTURNÍCH AKTIVIT:


Zámek Budišov
Zámek stojí na místě puvodní vodní tvrze ze 13.století, přebudované v 70. Ietech 16.století. Dnešní podobu získal ve 20. letech 18. století za působení hrabat Paaru. V zámku je umístěn a zpřístupněn zoologický depozitář přestavující nejstarší kolekce ptáku, savců, ryb a obojživelníku ze sbírkového fondu MZM. Zde také mužeme spatřit trofeje z loveckých výprav do Afriky , Asie a Kanady a exponáty přibližující faunu delty Dunaje.

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
Jeden z výstavních sálu je věnován akademickému malíři Aloisi Lukáškovi.Stálé expozice: Přírodopisné sbírky, historie města Bystřice nad Pernštejnem, etnografie, zemědělství, řemesla, Štěpánovská Iitina, černá kuchyň hornická expozice, Archeologická expozice, Keramika
z muzejních sbírek.

Galerie Eva Bystřice nad Pernštejnem
Autorské výstavy malířu, sochařu a jiných výtvarných umělců.

Jaderná elektrárna Dukovany
Špičková audiovizuální technika poskytuje návštěvníkum informace o energetice, využívání jaderné energie a o vlastní elektrárně.

Muzeum Vysočiny Jihlava
Stálá expozice: Dolování stříbra a mincování, Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny , Ochrana přírody a chráněná území na Jihlavsku, živá příroda Českomoravské vrchoviny, středověká a renesanční Jihlava, mobiliář zámku Plandry , židovská synagoga

Vyhlídková věž kostela sv .Jakuba Jihlava
Stavba severní věže /63m/, která sloužila městu jako strážní, byla dokončena počátkem 14. století. Poslední věžník tu se svou rodinou bydlel do roku 1924. Ochoz je ve výšce 40m /556 m n.m/ a nabízí pohled do širokého okolí.

Vyhlídková brána Matky Boží
Brána je jedinou branou, která se zachovala z pěti městských bran středověkého opevnění. Je typickým symbolem města. Koruna brány je přístupná a z cimbuří ve výšce 24m nabízí pohled na celé město.

Jihlavské podzemí
Jihlavské podzemí je druhým největším systémem zachovaným pod historickou zástavbou na území naší republiky. Chodby vznikly vzájemným propojením sklepů, které byly od konce 14.století tesány ve skále, mnohdy ve třech patrech pod sebou a sloužily k uskladnění piva a řemeslných výrobku. V nejhlubším místě vede trasa l5m pod povrchem, unikátem je fosforeskující chodba.

Zoologická zahrada Jihlava
Leží v údolí Jihlávky v lesoparku Březinovy sady , deset minut pěší chůze z centra města. Byla založena v roce 1958, dnes je známá ojedinělými odchovy vzácných druhů zvířat. Děti mohou využívat dětský koutek a kontaktní ZOO. Jihoamerický pavilon je vybaven nejmodernější technikou, mlžným systémem, tropickým deštěm a zvuky džungle. Nově otevřen je pavilon tučňáku a pavilon vyder. ZOO Jihlava chová na ploše 8ha přes 400 zvířat ve 100 druzích.


Hornická stezka Jihlava
Naučná stezka za minulostí jihlavského hornictví byla vybudována v okrajové části města. Deset informačních tabulí seznamuje návštěvníky s historií dolování stříbra a místní přírodou. Vyznačena je na stromech umístěnými značkami se dvěma překříženými kladívky. Stezka je
dlouhá 6km.


Zámek Náměšť nad Oslavou
Předchudcem dnešního zámku byl středověký hrad, přestavěn renesančně později barokně. Klenba zámecké knihovny má bohatou štukovou a freskovou výzdobu. Knihovna obsahuje 16 tisíc svazku, jedním z nejcennějších je Bible kralická. Od roku 1946 byl adaptován na letní sídlo prezidenta Beneše. Zámek je obklopen parkem, zámecká obora je známá chovem daňčí zvěře.

Horácké muzeum Nové město na Moravě
Stálé expozice jsou v pruběhu roku doplňovány výstavami. Od května do září je ve sklepě přístupná mineralogická expozice Paměť kamene a na dvorku muzea tzv. Vírský mlýnek-soubor dřevěných figurek poháněný vodním kolem. Stálá expozice: Čas generací lidová kultura, sklářství a železářství na Novoměstsku, Historie výroby lyží a lyžování na Novoměstsku.

Pernštejn
Pernštejn nad soutokem Svratky s Nedvědičkou je jedním z nejlépe dochovaných gotických hradu. Historické interiéry jsou vybaveny dobovým zařízením (Rytířský sál, knihovna, kaple, hladomorna). Prostory vnitřního hradu jsou zajímavě propojen křivolakými chodbami a točitými schodišti.

Muzeum Vysočiny Polná
Stálá expozice: Historické hodiny a vývoj hodinářského řemesla. ExQozice Stará polenská škola Kompletní vybavení třídy z roku 1866, přírodovědný kabinet a byt učitele.

Regionální židovské muzeum
Je otevřeno v prostorách synagogy , jejíž náročná rekonstrukce byla dokončena v září 2000. Pomocí fotografií a dokumentu připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, jedna z expozic přibližuje hilsneriádu - pronásledování Židu vyvolané na konce 19.století vykonstruovaným obviněním z vraždy.

Západomoravské muzeum Třebíč
Muzejní expozice dokumentují přírodní krásy okolí města, historický vývoj osídlení a řemesel, vývoj dýmkařství a třebíčského betlemářství. Stálé expozice jsou doplňovány v pruběhu roku výstavami v prostorách bývalé zámecké konírny , sedlárny a kaple a Malé galerie. Stálá
expozice: Lidové umění Podhorácka, Pravěk Třebíčska, Středověké a novověké dějiny regionu, Třebíčské malované Betlémy , Moravské vltavíny , Minerály a horniny Třebíčska, Dýmky a kuřácké potřeby.

Klášterní bazilika sv. Prokopa Třebíč
Pozdně románská bazilika sv. Prokopa, postavená při benediktinském klášteře kolem roku 1250 je jednou z nejvýznamnějších architektonických památek svého druhu ve střední Evropě.

Vyhlídková věž kostela sv. Martina Třebíč
Mohutná věž vysoká 72m pochází z poloviny 13. století a je dominantou města. Průměr ciferníku věžních hodin je 550cm a výška číslic 60cm.

Muzeum silnic a dálnic Velké Meziříčí
pozdně-gotický hrad, přestaven na renesanční zámek, byl barokně rozšířen a pseudogoticky upraven.
Z jednotlivých stavební slohu zůstala zachována goticko-renesančni lodžie a renesanční vstupní brána. Muzeum sídlí na zámku od roku 1948. Od 80. let je specializováno na pozemní komunikace -stavby silnic a mostu jsou představeny modely , fotografiemi a výkresovou dokumentací.

Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše
Kostel sv. Mikuláše je dominantou náměstí, věž je vysoká 64m. Hodiny na věži jsou největšími osvětlenými hodinami v České republice.

Veselý kopec
Osada volně rozptýlených zemědělských usedlostí v původním krajinném prostředí. Ukázky lidového stavitelství z oblasti českomoravského pomezí a Železných hor, ukázka bydlení, zpusobu života a práce drobných rolníku i nejchudších vrstev obyvatelstva od poloviny
19.století do poloviny 20.století. Lidové technické památky na vodní pohon -mlýn s varnou povidel a stoupou na kroupy , stupník na tlučení třísla, olejna, pila. Expozice je doplněna drobnými stavbami dotvářejícími vzhled vesnice v minulosti osušky lnu a ovoce, včelíny , haltýř na chlazení mléka, bělidlo nasušení plátna, hájenka, zvonička.

Zvole nad Pernštejnem
Největší zábavní westernový areál v ČR se nalézá v malebném údolí říčky Bobruvky .Saloon, kovárna, herna, úřad šerifa či nádraží připomínají Ameriku konce 19. století. Návštěvníci mají možnost shlédnout dvakrát denně Velkou westernovou show s ukázkami kovbojského umění práce s lasem, bičem a pistolí, drezuru koní pro filmové a kaskadérské účely a akční divadlo. Prázdninové víkendy jsou obohacené o mimořádné akce, mezi něž patří např. Rodeo Show , Noční ohňová show , Mexické dny , koncerty předních českých interpretu folkové a country hudby.

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Žďár nad Sázavou
Je součástí historického areálu bývalého cisterciáckého kláštera, který byl založen 1252, zrušený v roce 1613 a obnoven v 18.století ve stylu barokní gotiky J. Santiniho. Po požáru 1784 byl upraven na zámecký areál. Dnes ho vlastní rodina Kinských. Poutní kostel byl vystavěn v Ietech 1719 - 1722 podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Pro originalitu české barokní gotiky a mistrovskou kompozici areálu se symbolikou svatojánské pěticípé hvězdy zapsán v roce 1994 do seznamu světového kulturního dědictví.

Muzeum knihy Žďár nad Sázavou
Muzejní sbírky zachycují vývoj evropské knižní kultury a knihtisku stálá expozice Knihovny Národního muzea Praha. Obsahují mj. faksimile Jenského kodexu z počátku 15. století.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS-computers Praha